Mladá česká grafika

date of exhibition: 1965/07/01 - 1965/08/01
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní