Jan Koblasa, Jiří Valenta

date of exhibition: 1969
institution: Schloß Celle
type of exhibition: kolektivní