Národný umelec Ignác Bizmayer: Výber z tvorby

date of exhibition: 1983/10
institution: Muzeum Ľudovíta Štúra
type of exhibition: autorská

notes:
(existuje plakát i pozvánka)