Večer k sedmdesátinám Josefa Lieslera

date of exhibition: 1982/09/08
institution: Klub školství a kultury ROH
type of exhibition: sraz/setkání/oslava