Tomáš Bím: Grafika - kresby

date of exhibition: 1979
institution: Galerie Díla - ČFVU
type of exhibition: autorská