Tomáš Bím, Daniel Sodoma

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1978   Tomáš Bím: Grafika