Přírodní katastrofy v historických vyobrazeních

date of exhibition: 2008/09/10 - 2009/01/31
institution: Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy
type of exhibition: kolektivní

notes:
Historická vyobrazení ze sbírky Jana Kozáka.