Fantasijní aspekty současného českého umění

date of exhibition: 1967/06/20 - 1967/07/16
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní

notes:
návštěvnost 3728