Naši krajští výtvarníci. Obrazy, kresby, grafika a plastika severočeských výtvarníků

date of exhibition: 1955/08/01 - 1955/09/01
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní