Dětský kroužek z Dubé

date of exhibition: 1962/09/01 - 1962/10/01
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní