Tamara Bohuňková: Kresby, sklo

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Tamara Bohuňková: Kresby, sklo