XXVIII. východočeský umělecký salón

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Bořivoj Borovský (XXVIII. Východočeský umělecký salón v Poličce 1968)
1968   Jan Černý (XXVIII. Východočeský umělecký salón v Poličce 1968)
1968   Jiří Šindler (XXVIII. Východočeský umělecký salón v Poličce 1968)