Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

date of exhibition: 1997/12/16 - 1998/04/13
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní