Nizozemské malířství 16.-18. století ze sbírek Oblastní galerie v LIberci

date of exhibition: 1995/09/07 - 1995/11/05
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní