Miloslav Stibor: Tělo a kámen

date of exhibition: 1997/06/05 - 1997/06/22
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská