XXVII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Emile A. Bourdelle

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1909   XXVII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Soubor děl sochaře Emila A. Bourdelle)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
2016   Sběratelství a ambiciózní výstavní projekty (Spolek výtvarných umělců Mánes jako mediátor Bourdellova vlivu v Čechách)