XXVII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Emile A. Bourdelle

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _