Náhodná setkání. Koláže ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze

date of exhibition: 2009/03/19 - 2009/05/24
institution: Nová výstavní síň
type of exhibition: kolektivní