Tvář Františka Halase

date of exhibition: 1959/12
institution: Muzeum města Brna
type of exhibition: autorská