80 let Orientálního ústavu (1922-2002)

date of exhibition: 2002/01/21 - 2002/02/22
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: nevýtvarná