Dimitrij Kadrnožka: Obrazy

date of exhibition: 2003/04/22 - 2003/05/09
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: autorská