David Frank: Několik obrazů - cestou na ryby

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2010   David Frank: Několik obrazů - cestou na ryby
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2010   David Frank: Několiv obrazů