Jaroslav Grus: Výbor z malířského díla

date of exhibition: 1979/11/08 - 1979/12/31
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská