Jiří Němec: Ornagramy / Pozemská kosmologie / Ornagrams / Earthly Cosmology

date of exhibition: 2010/11/04 - 2011/01/27
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: autorská

notes:
-
Pražský autor, který se soustavně zabývá temporálními záznamy dějů v přírodě a převádí je do lineární ornamentální podoby za pomoci klasických výtvarných prostředků (kresba, malba) i nových médií (fotografie, video, počítačová animace) se představí v kurátorském projektu Jiřího Zemánka.