Jana Kochánková, Mark Ther, Ondřej Brody: Příroda se na něm vyřádila, Wiener Wurst, Mirek

Collective Invitation
published, title (subtitle)
2009   Jana Kochánková, Mark Ther, Ondřej Brody: Příroda se na něm vyřádila, Wiener Wurst, Mirek
Map/Plan
published, title (subtitle)
2009   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art In Prague Galleries (5. 1. - 28. 2. 2009)