Jana Kochánková, Mark Ther, Ondřej Brody: Příroda se na něm vyřádila, Wiener Wurst, Mirek

institution, city, address
Ateliér Josefa Sudka, Praha, Újezd 30