Jan Štenc: Život a práce

date of exhibition: 1941/12/22 - 1942/02/01
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: autorská