Karolína Mikesková, Roman Štětina: Kabinet

date of exhibition: 2010/10/08 - 2010/11/10
institution: Fenester Výloha pro současné umění
type of exhibition: kolektivní