Karolína Mikesková, Roman Štětina: Kabinet

person, born
Špičáková Barbora, 9. 5. 1982