Krásné časy

institution, city, address
Národní technické muzeum, Praha, Kostelní 42, Praha 7
Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava), Bezručovo nám. 13
Slezské zemské muzeum, Opava (Opava), Ostrožná 42