Posmrtná výstava životního díla architekta Josefa Gočára

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _