Miroslav Hucek, Barbara Hucková

date of exhibition: 1994/01
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: kolektivní