Jacqueline Salmon: Rimbaud parti

date of exhibition: 2009/04/01 - 2009/05/05
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava spojená s besedou autorky, která se konala 2. dubna 2009 v 19 hod v Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1