Nálezy keramiky a kresby míst nálezů z Olomouce - Křelova od Stefana Konrada z roku 1992

date of exhibition: 1992/10/29 - 1992/11/24
institution: Galerie mladých
type of exhibition: autorská