Wrocławskie towarzystwo fotograficzne

date of exhibition: 1979/07 - 1979/08
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: kolektivní