Dětské kresby

date of exhibition: 1983/05
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: kolektivní