Dětské kresby

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Malá galerie České spořitelny v Kladně (1977-2006)