Rovnoběžky a průsečíky

date of exhibition: 2010/11/03 - 2010/11/30
institution: Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK)
type of exhibition: kolektivní