UB 12

date of exhibition: 1994/09 - 1994/11
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní