Paříž nad Otavou

date of exhibition: 1996/06/07 - 1996/07/24
institution: Prácheňské muzeum v Písku
type of exhibition: kolektivní

notes:
Galerie