Milan Grygar: Mezi viděním a slyšením

date of exhibition: 1992/06/04 - 1992/07/26
institution: Středoevropská galerie a nakladatelství
type of exhibition: autorská