Nasťa Zázvorková: Obrazy

person, born
Zázvorková Nasťa, 1. 4. 1915