Emil Filla: Nové práce

date of exhibition: 1938/03/15 - 1938/04/03
institution: Mánes
type of exhibition: autorská