Vladislav Gajda: Výběr ze sochařského díla

date of exhibition: 1979/09/16 - 1979/11/15
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská