1. trienále - Současná česká ilustrační tvorba

date of exhibition: 2010/10/22 - 2010/11/28
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
S podzimem roku 2010 přichází i další ročník havlíčkobrodského knižního veletrhu, k němuž se váže výstava 1. trienále – Současná česká ilustrační tvorba, pořádaná Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Přehlídka českých ilustrátorů a jejich ilustrační tvorby má v galerii dlouholetou tradici – probíhá již od roku 1993. Minulý ročník (2009) však přinesl mnoho změn a přehlídku se pokusil posunout dál a snad – dalo by se říci – inovovat. Hlavní novinkou byla přeměna SČITky (jak se přehlídce v galerii přezdívá) na trienále, v němž minulý rok dostaly prostor ilustrace a knižní práce studentů a studentek výtvarných škol, tento rok se představují činní ilustrátoři tak, jak tomu do vzniku akce vždy bývalo, a třetí rok každého trienále bude mít v galerii výstavu jeden vybraný ilustrátor. Idea trienále se tedy začala naplňovat již minulý rok – z oslovených studentů (často ve spolupráci s profesory) se akce nakonec zúčastnilo třicet čtyři studentů z deseti uměleckých škol: z Masarykovy univerzity v Brně a Ostravské univerzity v Ostravě (Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy), z Fakulty umění Ostravské univerzity (Katedra grafiky a kresby), ze Střední umělecké školy v Ostravě, z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ateliér Grafický design II), z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (Katedra volného umění, Ateliér sochařství), z Vysoké školy výtvarných umení v Bratislave (Katedra grafiky a iných médií, Ateliér II), z Vysokého učení technického v Brně (Fakulta výtvarných umění, Ateliér papír a kniha), z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Šumperku (obor Propagační výtvarnictví – propagační grafika) a ze Západočeské univerzity v Plzni (Ústav umění a designu, obor Ilustrace a grafika, specializace Knižní vazba). Studentské práce byly velmi rozmanité, plné fantazie, originality a neortodoxního pohledu na svět ilustrace a knižní tvorby všeobecně. Bylo zajímavé srovnat tato díla s pracemi činných ilustrátorů, které byly do té doby v galerii každoročně vystavovány. Z tohoto srovnání vyšel najevo zvláště fakt, že studenti, nespoutaní žádnými konkrétními zakázkami a zadáními, mohli svobodně vytvořit díla často dalece překračující klasickou formu ilustrace. Nápad proměnit přehlídku ve trienále se dotkl i vizuální podoby katalogu, plakátu a pozvánky. Zatímco doposud byl katalog SČIT laděn ve žlutých (respektive béžových) odstínech, nyní bude každý ročník trienále odlišen jinou barvou, která se bude opakovat i na pozvánce a plakátu. Studentské tvorbě byla přiřknuta svěží zelená barevnost, evokující zápal pro věc, hravost a vysokou míru originality vystavených ilustrací. Pro přebal letošního katalogu byla vybrána tlumenější modrá barva, která je klasičtější a umírněnější, vyvolává však stejně kladné emoce, snad nejlépe postižitelné oblíbeným výrokem „modrá je dobrá“. Jaká barva bude následovat příští rok, to dopředu prozrazovat nebudeme a necháme návštěvníka, aby se těšil a byl pak (snad) mile překvapen. Ještě jedna změna je však s přehlídkou spojena — trienále má své logo! Logo je pohyblivé a proměnlivé, odkázané na počet ilustrací v katalogu. Právě z výřezů těchto ilustrací je totiž složeno a spolu s číslovkou, označující ročník trienále a vepsanou do jednoho ze tří modrých čtverců pod výřezy, tvoří určitý obrazec. Hravost a zajímavost loga spočívá ve faktu, že počet ilustrací každého ročníku se liší tak, jak se liší počet účastníků přehlídek; každý rok bude tedy obrazec loga jiný. Jeho základní charakter však zůstane nezměněn. Už minulý rok se na konci léta sešla odborná komise, která posoudila kvalitu přihlášených ilustrací a knižních děl a vybrala z nich ty, které pak byly vystaveny na přehlídce a prezentovány v katalogu. Nejinak tomu bylo i letos; po náročné a dlouhé debatě nad všemi ilustracemi, které výtvarníci do galerie dodali, nakonec členové komise vybrali práce dvaceti osmi umělců, které můžete vidět na výstavě 1. trienále – Současná česká ilustrační tvorba od 22. října do 28. listopadu 2010.
Markéta Odehnalová, galeriehb.cz