Michaela Dáňová, Karolína Mikesková: Férie

date of exhibition: 2011/01/28
institution: Ateliér Ladislava Šalouna
type of exhibition: kolektivní