Ty a já - sociální vztahy ve společnosti - reflexe mezilidských vztahů

date of exhibition: 2007/05/23 - 2007/06/17
institution: Altán Klamovka
type of exhibition: kolektivní