Ty a já - sociální vztahy ve společnosti - reflexe mezilidských vztahů

person, born
Míšek Karel, 8. 6. 1945
Sýkorová Lenka, 15. 12. 1977