Ty a já - sociální vztahy ve společnosti - reflexe mezilidských vztahů

institution, city, address
Altán Klamovka, Praha, Podbělohorská 3
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Pasteurova 9