Martin Nytra: Rodina základ státu

date of exhibition: 2011/01/20 - 2011/02/20
institution: Dům U Zlatého prstenu
type of exhibition: autorská

notes:
-
cyklus Start-Up II
Ústředním motivem výstavy Rodina základ státu byl vztah jednotlivce, jeho osobní i rodinné paměti vůči instituci státu a systematizování života v moderní společnosti. zabalit text
Jedna z prací, která se tohoto problému týká, nese název Pokoj tomuto domu. Tu vytvořil Martin Nytra již v rámci školního zadání „vitráže do sakrálního prostoru" na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jedná se o lidovou zvyklost zdobení na Moravském Slovácku. Umělcova zkušenost pochází z rodinného domu jeho prarodičů a rozvíjí ji dále v kontextu konkrétního rodinného příběhu, který se udál v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje
v pražské Resslově ulici. Toto místo, známé jako poslední úkryt skupiny parašutistů za 2. světové války po atentátu na říšského protektora Heydricha, bylo také působištěm biskupa Gorazda, umělcova prastrýce, popraveného v této souvislosti podle říšského práva za ukrývání nepřítele.
Martin Nytra kontinuálně řeší téma uvěznění jedince v systému, vzorci výchovy a jeho umístění v organizační struktuře státu. Jeho snahou je nalezení klidového prostoru v trhlině systému.
citygalleryprague.cz